แผนที่เดินทางมาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและร้านยาโพธิ์เงิน เปิด 8.30-16.00 น.

ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร เปิด 8.30-20.00 น.

เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุด [วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เปิดนะคะ]